Co to je Syndrom náhlého umrtí kojence?

Syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS = sudden infant death syndrome) je neočekávané úmrtí dítěte.
Většinou dochází k náhlému úmrtí u novorozenců, kteří se jeví zcela zdraví. Není způsoben udušením, poruchou imunity, dávením, nebo jiným onemocněním jako je nachlazení nebo jiné infekce.

SIDS zůstává jednou z hlavních příčin úmrtí kojenců ve vyspělých zemích.